Stadium Gaming được xem hệ thống Cyber Game Stadium cao cấp thuộc top 5 ở TP HCM. Tính tới thời điểm đầu năm 2020 với con số đầu tư đã lên tới trên dưới 1.000 Pc đang nằm rải rác tại các quận trực thuộc TP HCM.  Dự án phòn...